• Доставка:

 • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
 • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
2503.2016

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод». Додаток 46

Додаток 46

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 2 розділу VI)

 

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 13-00 до 13-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
 4. Звіт правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки ревізійної комісії  Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та визначення  основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 8. Покриття збитків Товариства за 2015 рік.
 9. Про затвердження значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які були вчинені протягом 2015 року до дати проведення загальних зборів акціонерів.
 10.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів акціонерів.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о.голови правління Сергій Анатолійович Білобров. Довідки за телефоном (04133)5-12-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Малинський каменедробильний завод» за 2015 рік     (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній

Звітний

Усього активів

83903

63948

Основні засоби

57169

42609

Незавершені капітальні інвестиції

10

835

Запаси

10806

9111

Сумарна дебіторська заборгованість

9931

6438

Грошові кошти та їх еквіваленти

3828

2875

Нерозподілений прибуток

34672

14210

Резервний капітал

2381

2381

Статутний капітал

9522

9522

Довгострокові зобов’язання

5087

4417

Поточні зобов’язання

32241

33418

Чистий прибуток (збиток)

1262

(20462)

Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.

0,20

(3,22)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6348000

6348000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

378

93

 

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»

           

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів надруковано у «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 від 25.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

В.о. голови правління               ______________      С.А Білобров

(підпис)

МП     _____________________________

(дата)

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

 

 

 

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Фотогалерея

image