• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
2904.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 04011905

3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4

4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- 5-13-36

5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну, на який обрано, припинено повноваження Голови правління Аннєнкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження члена правління Олексійчук Тетяни Василівни паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Гаращука Миколи Сидоровича паспорт серії ВМ № 116952 виданий 28.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 9000,00 грн, що становить 0,0945% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою правління Аннєнкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років — Головний iнженер, ВАТ «МКДЗ», Голова правління ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Олексійчук Тетяну Василівну паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний інженер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Білоброва Сергія Анатолійовича паспорт серії ВМ № 380385 виданий 21.07.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний механік ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — Президент групи компанiй «Юнiгран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє.Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Копицького Дмитра Володимировича паспорт № 4506887299 виданий 04.11.2003 ВВС Панфiловського району УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє.Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, код НЕ 294917, мiсцезнаходження: Кiпр, 1095 м. Нiкосiя, Лампоусас 1

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран». Код за ЄДРПОУ 24584514, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час- Генеральний директор ТОВ «Юнiгран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Слободяника Олександра Анатолійовича паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років- до грудня 2010 р. — в.о. директора Генерального департаменту стратегії та фінансів ВАТ КБ «Надра»; з березня 2011 р. по квітень 2012 р. — директор ТОВ «УПК-БРОКЕРИДЖ»; з травня 2012 р. і по теперішній час- фінансовий директор ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, код НЕ 294917, мiсцезнаходження: Кiпр, 1095 м. Нiкосiя, Лампоусас 1. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран». Код за ЄДРПОУ 24584514, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Гавриловець Надії Василівни паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник автотранспортного цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Гавриловець Надію Василівну паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — провiдний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Ревізійної комісії (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Головою Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник гiрничого цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління         Аннєнков Ю.С.

28.04.2015

 

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Фотогалерея

image