• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
0508.2013

Приватне акціонерне товариство «Пинязевицький кар’єр» повідомляє

Приватне акціонерне товариство «Пинязевицький кар’єр», (надалі Товариство, код за ЄДРПОУ 01374553, місцезнаходження: 11634, Житомирська область, Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15), повідомляє про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 вересня 2013 року об 15:00 годині за адресою: 11634, Житомирська область, Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Шевченка, 15, в конференц. залі. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 14:30 до 14:55 години за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.

4. Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.

5. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Найменування показника

 

2012 рік

 

2011 рік

 

Усього активів 48 072 41 437
Основні засоби 33 671 26 221
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 546 6 191
Сумарна дебіторська заборгованість 4 468 3 182
Грошові кошти та їх еквіваленти 338 1
Нерозподілений прибуток 13 199 10 710
Власний капітал 17 125 14 636
Статутний капітал 892 892
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 30 881 26 801
Чистий прибуток (збиток) 2 489 2 284
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1784364 1784364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп   власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 204 208

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня, та в день проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в робочі дні за місцезнаходженням Товариства (в каб. бухгалтерії). Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – економіст Красуцька Тетяна Іванівна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 30.08.2013 р. станом на 24 годину. Телефони: 04133 68-5-04, 68-5-07.

Повідомлення опубліковане в газеті «Відомості НКЦПФР» від 05.08.2013 року № 144(1648).

Наглядова рада Товариства

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Фотогалерея

image