• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292422

3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67

4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18

5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростенський кар’єр» від 27 квітня 2017 року, Протокол №22

Припинено повноваження: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВМ №323591 виданий15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Годлевський Станіслав Антонович (паспорт серії ВМ №350992 виданий 28.05.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області ), володіє 1,299% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 320068, виданий 17 березня 1997 року Малинським РВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє Перебував на посаді з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради Дикий Геннадій Іванович (тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №010174/109178 видана 10.03.2004р. УГІРФОГ УМВС України в м.Києві), акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВМ №323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолійович (паспорт серії СН №478813 виданий 28.04.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в м.Києві), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду фінансового директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Обрано: Член Наглядової Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 320068, виданий 17 березня 1997 року Малинським РВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду заступника Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Член Наглядової ради Дикий Геннадій Іванович (тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №010174/109178 видана 10.03.2004р. УГІРФОГ УМВС України в м.Києві), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду головного інженера ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За рішенням Наглядової Ради ПАТ «Коростенський кар’єр» від 27 квітня 2017 року, Протокол №5

Обрано: Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Обрано терміном на один рік — до наступних річних зборів. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Ярмолюк Олександр Миколайович

28.04.2017

 

PDF версія документу - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік Титульний аркуш          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Ярмолюк Олександр Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата)     [...]

Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 годині в актовому залі адміприміщення Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В.Сосновського, 67. [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua 6. Адреса [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента                                          І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., [...]

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР» за 2015 рік — Відкрити звіт (PDF)

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua 6. Адреса [...]

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 2 розділу VI) Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (надалі – Товариство)(код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року о  12-00 годині в [...]

Рішення прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр» 29 квітня 2015 р. 1. З першого питання порядку денного Обрали лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Зубрейчук Олена Іванівна, Войтюк Олена Павлівна Стасюк Ірина Уракбаївна 2. З другого питання порядку денного Обрали Авраменко Ірину Анатоліївну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. [...]

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Фотогалерея

image