• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 13-00 до 13-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

4. Звіт правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.

9. Про затвердження значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які

були вчинені протягом 2014 року до дати проведення загальних зборів акціонерів.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, правочинів щодо

яких є зацікавленість, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів

акціонерів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Аннєнков Юрій Сергійович. Довідки за телефоном (04133)5-12-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Малинський каменедробильний завод» за 2014 рік (тис. грн.)

25.03.2015

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»

Голова правління                                                                             Ю.С.Аннєнков

 

Титульний аркуш          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Аннєнков Юрiй Сергiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   МП     (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 [...]

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд буд. 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- [...]

(надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 жовтня 2013 року о 15-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель [...]

0509.2013

Рішення

прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» 29 квітня 2013 року 1. З першого питання порядку денного Обрали лічильну комісію у складі: Гавриловець Надія Василівна, Федоренко Оксана Сергіївна, Папірна Надія Миколаївна. 2. З другого питання порядку денного Обрали Олексійчук Тетяну Василівну секретарем загальних зборів акціонерів товариства. 3. З третього питання [...]

Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ МКДЗ) за 2012 рік — скачати файл

  Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о  14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський [...]

1.Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 04011905 1.4. Місцезнаходження емітента – 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, Комплекс будівель і споруд №4 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента [...]

1.Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 04011905 1.4. Місцезнаходження емітента – 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд №4 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента [...]

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Фотогалерея

image