• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 04011905

3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4

4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- 5-13-36

5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну, на який обрано, припинено повноваження Голови правління Аннєнкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження члена правління Олексійчук Тетяни Василівни паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена правління Гаращука Миколи Сидоровича паспорт серії ВМ № 116952 виданий 28.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 9000,00 грн, що становить 0,0945% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою правління Аннєнкова Юрія Сергійовича паспорт серії ВМ № 339461 виданий 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 3000,00 грн, що становить 0,0315% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років — Головний iнженер, ВАТ «МКДЗ», Голова правління ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Олексійчук Тетяну Василівну паспорт серії ВМ № 573650 виданий 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Кондратенка Леоніда Васильовича паспорт серії ВМ № 276386 виданий 13.12.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний інженер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом правління Білоброва Сергія Анатолійовича паспорт серії ВМ № 380385 виданий 21.07.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — головний механік ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — Президент групи компанiй «Юнiгран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Наглядової ради Наумця Ігоря Володимировича паспорт серії ММ № 954858 виданий 17.08.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Акціями Товариства не володіє.Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Копицького Дмитра Володимировича паспорт № 4506887299 виданий 04.11.2003 ВВС Панфiловського району УВС Зеленоградського округу м. Москви. Акціями Товариства не володіє.Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, код НЕ 294917, мiсцезнаходження: Кiпр, 1095 м. Нiкосiя, Лампоусас 1

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран». Код за ЄДРПОУ 24584514, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Диняка Сергія Васильовича паспорт серії ВН № 323591 виданий 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 29175,00 грн, що становить 0,3064% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час- Генеральний директор ТОВ «Юнiгран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Слободяника Олександра Анатолійовича паспорт серії СН № 478813 виданий 24.04.1997 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років- до грудня 2010 р. — в.о. директора Генерального департаменту стратегії та фінансів ВАТ КБ «Надра»; з березня 2011 р. по квітень 2012 р. — директор ТОВ «УПК-БРОКЕРИДЖ»; з травня 2012 р. і по теперішній час- фінансовий директор ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, код НЕ 294917, мiсцезнаходження: Кiпр, 1095 м. Нiкосiя, Лампоусас 1. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7661133,00 грн, що становить 80,4572% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран». Код за ЄДРПОУ 24584514, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 1272177,00 грн, що становить 13,3604% в статутному капіталі. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Перебував на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року), в зв’язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Гавриловець Надії Василівни паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 27.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Мороза Володимира Васильовича паспорт серії ВМ № 09598 виданий 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 7372,50 грн, що становить 0,0774% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник автотранспортного цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Членом Ревізійної комісії Гавриловець Надію Василівну паспорт серії ВМ № 027869 виданий 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — провiдний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Ревізійної комісії (Протокол №1 від 27.04.2015 року) обрано на 3 роки Головою Ревізійної комісії Тищенка Олександра Миколайовича паспорт серії ВМ № 317689 виданий 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 867,00 грн, що становить 0,0091% в статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років і по теперішній час — начальник гiрничого цеху ПАТ «МКДЗ». Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління         Аннєнков Ю.С.

28.04.2015

 

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік   I. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04011905 4. Місцезнаходження 11634, Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 5. Міжміський [...]

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, [...]

Титульний аркуш          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Аннєнков Юрiй Сергiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   МП     (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 [...]

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд буд. 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- [...]

(надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 жовтня 2013 року о 15-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель [...]

0509.2013

Рішення

прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» 29 квітня 2013 року 1. З першого питання порядку денного Обрали лічильну комісію у складі: Гавриловець Надія Василівна, Федоренко Оксана Сергіївна, Папірна Надія Миколаївна. 2. З другого питання порядку денного Обрали Олексійчук Тетяну Василівну секретарем загальних зборів акціонерів товариства. 3. З третього питання [...]

Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ МКДЗ) за 2012 рік — скачати файл

  Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о  14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський [...]

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Фотогалерея

image