• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 04011905

3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36

5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 2/2017 від 14.07.2017року), прийняте рішення надати згоду на виступ ПАТ «Малинський каменедробильний завод» поручителем за зобов’язаннями ТОВ «Юнігран» та надати згоду на укладення Товариством договорів поруки щодо вчинення яких є заінтересованість і які будуть забезпечувати наступні зобов’язання ТОВ «Юнігран» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- за Кредитним договором в сумі не більше 2 764 000,00 ЄВРО, строком дії не більше 6-ти місяців зі сплатою не більше 6 % річних .

- за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО (з можливістю отримання коштів в гривні), строком дії до 5-ти років зі сплатою не більше 15,5 % річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 54 503 тис. грн

Співвідношення ринкової вартості суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 150,36%;

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 024 314 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 5 107 422 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 5 107 422 шт.; «проти» прийняття рішення- 0 шт;

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п.2. ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Онопрієнко Ігор Миколайович

14.07.2017

 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36 [...]

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»                 Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 липня 2017 року [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський [...]

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)   повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, [...]

Титульний аркуш            Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Онопрiєнко Iгор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   МП   (дата)                   Річна [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36 [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133- 5-13-36 [...]

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік - Відкрити звіт (PDF)

Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Фотогалерея

image