• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»

                Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 липня 2017 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 13-00 до 13-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 10 липня 2017 року.

Проект  питань порядку денного

Проекти рішення загальних зборів щодо кожного з питань, включених до порядку денного

1 Обрання лічильної комісії.

 

1 Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова комісії — Василенко Віталій Віталійович,

Члени лічильної комісії: Федоренко Оксана Сергіївна, Папірна Надія Миколаївна.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2 Обрання секретаря загальних зборів.

 

2 Обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну.

 

3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

 

3 Затвердити регламент проведення загальних зборів:

основна доповідь — 10 хв.;

співдоповідь – 3 хв.;

виступи в дебатах -  3 хв.;

відповіді на запитання -  2 хв.

Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

4 Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та укладення Товариством договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.

 

 

4 Надати згоду на  виступ  ПАТ «Малинський каменедробильний завод» ( надалі – Товариство) поручителем   за зобов’язаннями  ТОВ «Юнігран»  та надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»  правочинів, щодо яких  є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечення наступних зобов’язань ТОВ «Юнігран» :

- за Кредитним договором в сумі 2 764 000,00 ЄВРО, строком дії  до 6-ти місяців.

-за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО ( з наданням коштів в гривні), строком дії  до 5-ти років.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених  договорів поруки  на підставі п.2. ст 71 Закону України «Про акціонерні товариства» є ТОВ «Юнігран» (акціонер Товариства), Диняк С.В. (акціонер Товариства, член наглядової ради).

Затвердити проекти договорів поруки, щодо яких є заінтересованість (проекти договорів додаються).

Уповноважити Голову Правління  Онопрієнка І.М., на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном (04133)5-12-43. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.unigran.ua

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський [...]

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)   повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, [...]

Титульний аркуш            Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Онопрiєнко Iгор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   МП   (дата)                   Річна [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36 [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133- 5-13-36 [...]

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік - Відкрити звіт (PDF)

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: (04133)-5-12-43, 233- 5-13-36 [...]

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 2 розділу VI)   Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня [...]

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Фотогалерея

image